Duvet Cover Bundle Size Guide

Flat Sheet Size  Dimensions
Twin 67" x 97"
Twin XL 67" x 97"
Full 82" x 97"
Queen 96" x 108"
King 108" x 112"
Cal King 112" x 108"

 

Fitted Sheet Size  Dimensions
Twin 39" x 75"
Twin XL 39" x 80"
Full 54" x 75"
Queen 60" x 80"
King 72" x 84"
Cal King 76" x 80"

 

Pillowcase Size  Dimensions
Standard 20.5" x 30"
Queen 20.5" x 34"
King 20.5" x 40"

  

Duvet Cover Size  Dimensions
Twin/Twin XL 60" x 90"
Full/Queen 90" x 90"
King/Cal King 104" x 90"